SEMINARIUM
"JURAJSKI CERTYFIKAT JAKOŚCI
- OD POMYSŁU DO REALIZACJI"

Zapraszamy na seminarium podsumowujące pilotażowy okres certyfikacji w ramach JURAJSKIEGO SYSTEMU CERTYFIKACJI PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH, które odbędzie się w poniedziałek 20.12.2021 r. w godzinach 11.00 – 14.00.

Seminarium zorganizowane będzie w formie on-line na platformie zoom (liczba uczestników nieograniczona).

Dołącz do spotkania

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do dnia 17.12.2021 r. na adres e-mail: info@jura.info.pl

Ramowy Program seminarium "Jurajski Certyfikat Jakości – od pomysłu do realizacji"

Data: 20.12.2021 r. godz. 11.00 – 14.00.

Odbiorcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • branża turystyczna,
 • instytucje kultury,

funkcjonujący na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Cele seminarium:

 • podsumowanie projektu,
 • zaprezentowanie założeń systemu,
 • prezentacja certyfikowanych obiektów,
 • zasygnalizowanie perspektyw rozwoju.

Agenda seminarium:

11.00 – 11.15 - Robert Nieroda, Dyrektor Biura Związku Gmin Jurajskich
Powitanie uczestników, wprowadzenie do tematu spotkania, przedstawienie programu

11.15 – 12.45 - Bartosz Wilczyński, Doradztwo strategiczne i marketingowe

 • Przedstawienie celów seminarium jako elementu projektu "WDROŻENIE JURAJSKIEGO SYSTEMU CERTYFIKACJI PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH JAKO GŁÓWNEGO CZYNNIKA PROFESJONALIZACJI KADR TURYSTYCZNYCH ORAZ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG"
 • Przedstawienie projektu – etapów jego realizacji
 • Przedstawienie głównych założeń projektu
 • Przedstawienie zcertyfikowanych podmiotów, produktów i usług
 • Perspektywy dalszego rozwoju projektu

12.45 – 13.45 - dr Bartłomiej Walas, Dziekan Wydziału Turystyki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu terytorialnego
Wykład pt. "Certyfikacja w turystyce – konieczność rynkowa czy zbędny wysiłek? – dobre praktyki, szanse i wyzwania"

13.45 – 14.00 - Robert Nieroda, Dyrektor Biura Związku Gmin Jurajskich
Część dyskusyjna, podsumowanie i zakończenie seminarium

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych projektem JURAJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH.

Liczymy na liczną obecność.

* * *

„Wdrożenie jurajskiego systemu certyfikacji produktów i usług turystycznych jako głównego czynnika profesjonalizacji kadr turystycznych oraz podnoszenia jakości usług” to projekt realizowany przez Związek Gmin Jurajskich przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi. Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

#jurajskicertyfikatjakosci #zwiazekgminjurajskich #certyfikat #jura #jurakrakowskoczestochowska #slaskie #malopolskie